Szkoła LEON

To niepubliczna szkoła podstawowa na prawach szkoły publicznej. To rodzinna i kameralna szkoła z wartościami chrześcijańskimi dla kilkunastu rodzin, które szukają niesystemowego podejścia do edukacji swoich dzieci – małej szkoły łączącej zalety edukacji domowej i bardzo kameralnej szkoły.

Dowiedz się więcej

Jak nam się to udaje?

W szkole realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które są dla nas punktem wyjścia w edukacji naszych uczniów. Ponadto realizujemy nasz własny program autorski oparty na tygodniowej pracy projektowej.

Zobacz plan dnia

Indywidualizujemy pracę naszych uczniów

Dzięki klasom mieszanym wiekowo uczniów nie ogranicza podstawa programowa z danej klasy - mogą uczyć się zgodnie ze swoim tempem i potrzebami i korzystać z programu dla klas wyższych.

Struktura klasy jest podobna do struktury wielodzietnej rodziny. Dziecko w toku nauki zajmuje pozycję w grupie najmłodszego, starszego i najstarszego kolegi, co umożliwia mu zdobycie bogatych kontaktów społecznych.

Dzięki temu, że dziecko może wykonywać pracę w swoim indywidualnym tempie, zdobywa pewność siebie, ma większą motywację do działania oraz odnosi radość z własnych osiągnięć.

Dużą wagę przywiązujemy do samodzielności i samokontroli ucznia

Dużą wagę przywiązujemy do samodzielności i samokontroli ucznia, chcemy by nasi uczniowie brali odpowiedzialność za swoją naukę.

Dzięki codziennej pracy własnej uczniowie uczą się samodzielnie wykonywać swoje zadania oraz szukać rozwiązań, często korzystając z pomocy dydaktycznych Montessori.

Nie obarczamy dzieci narzuconymi pracami domowymi.

Właściwej samooceny uczymy stosując ocenianie kształtujące we wszystkich klasach

Nasi uczniowie dostają od nauczycieli informacje zwrotne z konkretami dotyczącymi tego, co zrobili dobrze, co wymaga poprawy, w jaki sposób to poprawić i w jakim kierunku pracować dalej. Zaś na koniec roku szkolnego wręczamy uczniom listy, które dają jasne informacje, co dziecko się w ciągu roku szkolnego nauczyło i jaki zrobiło postęp.

Ważne są dla nas wartości chrześcijańskie

Dzień zaczynamy wspólną modlitwą, uczestniczymy w comiesięcznej mszy świętej w parafii i uwzględniamy kalendarz liturgiczny Kościoła katolickiego.

W 2016 roku stworzyłam wraz z moim mężem Szymonem Rodzinną Szkołę Podstawową LEON. Moje doświadczenie pracy nauczycielskiej i bycia mamą doprowadziło mnie do tego miejsca.

Z wykształcenia jestem nauczycielem języka polskiego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, po kursie edukacji Montessori, realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz liderem oceniania kształtującego. Edukacja i szukanie nowatorskich rozwiązań to moja pasja. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i wielodzietną mamą :)

Karina Bojarska

założycielka szkoły i dyrektor

Jakimi metodami pracujemy?

Pracujemy metodą projektów badawczych i metodą Montessori.

Praca w naszej szkole podzielona jest na tygodniowe projekty tematyczne (kosmos, ssaki, Afryka, człowiek, itp.), wokół których skupiamy edukacje z poszczególnych przedmiotów.

Każdego dnia uczniowie zdobywają wiedzę i szukają kolejnych informacji na dany temat samodzielnie, współpracując w parach lub małych grupkach.

Także uczniowie starszych klas codziennie uczestniczą w zajęciach projektowych, których celem jest zaciekawienie ich otaczającym światem, pokazanie, że świat nie jest podzielony na oddzielne przedmioty, ale ucząc ich, że należy go postrzegać holistycznie.

Podczas pracy własnej, jak również projektowej pomocna jest metoda Montessori – szczególnie lekcje trójstopniowe i niezwykłe pomoce dydaktyczne.

Zobacz jak wygląda rekrutacja

Edukacja w działaniu

Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu dzieci bliska nam jest edukacja w działaniu – eksperymentujemy, doświadczamy świata wszystkimi zmysłami, wspólnie wytwarzamy różne rzeczy, a nawet pieczemy :)

Kochamy zabawę na świeżym powietrzu

Dbamy o to, by uczniowie niezależnie od pogody byli codziennie na dworze. Często korzystamy z pięknej okolicy Zalewu Zemborzyckiego.

Tworzymy bezpieczną, rodzinną atmosferę

Dbamy o dobrą współpracę z rodzicami. Dlatego nie tylko w klasie 0-2, ale również 3-5 nauczyciel wychowawca jest obecny każdego dnia.

Uwielbiamy spotykać ludzi z pasją

Dlatego bardzo często gościmy pasjonatów, specjalistów różnych dziedzin, jak również często wychodzimy na różne warsztaty i wyjścia.

Formularz kontaktowy

Masz pytania dotyczące szkoły lub rekrutacji?

Sekretariat:
Tel.: +48 667 555 102
Email: szkola.leon@gmail.com

Koordynator edukacji domowej:
Tel.: +48 669 555 102
Email: edukacjadomowa@leonszkola.pl

Jak nas znaleźć?

Rodzinna Szkoła Podstawowa LEON
ul. Ludwika Zalewskiego 3 / lok.3
20-492 Lublin